In nomine Domini amen ...

... Nos Semouitus Dei gracia dux tocius terre Mazouie notum facimus universis, tam presentibus, quam futuris, presencium litterarum noticiam habituris, quod consideratis et inspectis fidelibus serviciis nobilium virorum Ben cum filiastris suis, que nobis impenderunt et imposterum impendant, villam ipsorum Smygewo wlgariter nuncuptam de iure Polonico in ius Theutunicum Culmense transferimus et transmutamus cum disposicionibus, punctis et clausulis universis ...

 

" W imię Pańskie, amen ...

... My Siemowit, z bożej łaski Książę Mazowiecki, podajemy wszystkim do wiadomości, że po dogłębnym zbadaniu sprawy- ogłaszamy wszem i wobec [dajemy] Nasze prawo, które obowiązywać ma teraz jak i w przyszłości, że Naszym wiernym sługom – szlachetnemu Benowi (Bieniowi) i jego synowcom, Dziedzicom dóbr Żmijewo, które dotychczas lokowane było na prawie polskim, a dla ich dalszego rozwoju - przenosimy na niemieckie prawo [chełmińskie] z dopełnieniem wszystkich poniższych punktów i klauzul ..."

 

Z przywileju nadanego Dziedzicom dóbr Żmijewo - przygotowanego i wydanego w Płocku, w dzień Wszystkich Świętych w Roku Pańskim 1378 [Metryka Księstwa Mazowieckiego 5, k. 77v].

 

Pieczęć herbowa większa Siemowita III
Pieczęć herbowa większa Siemowita III

Potrzebującym Naszej pomocy...