Źródła

Informacji o Rodzie Żmijewskich można poszukiwać na wiele sposobów, między innymi bezpośrednio w archiwach państwowych czy kościelnych, ale także nie ruszając się z domu dzięki postępującej digitalizacji dokumentów, czy rosnącym zasobom cyfrowych bibliotek!