Genealogia

Fragment karty dot. Genealogii Wielmoznych Żmijewskich herbu Ślepowron: Dom Starożytnych ze Żmijewa Żmijewskich w Xięstwie Mazowieckim ...
Fragment karty dot. Genealogii Wielmożnych Żmijewskich herbu Ślepowron: Dom Starożytnych ze Żmijewa Żmijewskich w Xięstwie Mazowieckim ... [Wojciech Wielądko, AGAD w Wawrszawie; Foto. Robert Żmijewski]

Za Wikipedią: Genealogia (z Greki γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza") — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.

Ilustracje z dzieła "Heraldica to iest osada kleynotow rycerskich" Józefa Jabłonowskiego z 1742 roku
Ilustracje z dzieła "Heraldica to iest osada kleynotow rycerskich" Józefa Jabłonowskiego z 1742 roku

W dziale tym prezentuję drzewa genealogiczne Żmijewskich z poszczególnych miejscowości czy parafii. Dokumenty tu zamieszczone podlegają ciągłej aktualizacji. Zapraszam do ich współredagowania!