Zabytkowy cmentarz przykościelny w Żmijewie

Cmentarz przykościelny w Żmijewie Kościelnym, Stan w 2005 roku [Fotografie dzięki uprzejmości p. Grzegorza z Białegostoku]
Cmentarz przykościelny w Żmijewie Kościelnym, Stan w 2005 roku [Fotografie dzięki uprzejmości p. Grzegorza z Białegostoku]

Cmentarz przykościelny powstał zapewne wraz z budową pierwszej świątyni żmijewskiej w XIII lub XIV wieku. Jak podają XVIII-wieczne źródła okolony był murem o długości 300 łokci. Znajdował się tu też kostnica, gdzie między innymi w trakcie misji parafialnych w 1800 roku złożono kości byłych parafian. W kolejnych latach wciąż się powiększał i otaczał żmijewską świątynię. Do chwili obecnej zachował się jedynie fragment dawnego cmentarza.

Zachował się tu m.in. nagrobek Katarzyny ze Żmijewskich Tańskiej (*1816, Krusze), córki Pawła Żmijewskiego dicti Kuc [brat mojego 3xpradziada] i Józefy z Wąsowskich.