"Powrót do korzeni- Rodowody Chodkowskich", autor: Adam A. Pszczółkowski

Okładka książki
Okładka książki

Pozycja poświęcona Chodkowskim herbu Kościesza, Jastrzębiec, Ostoja i Sas. Stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wydanej w 2005 roku książki tegoż autora "Gniazdo i Krze". 

Autor tych pozycji specjalizuje sie w badaniach nad szlachtą północnego Mazowsza, jest między innymi konsultantem genealogicznym oraz sekretarzem Komisji Wywodowej - Związku Szlachty Polskiej.


Książka wydana został w 2013 roku przez Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich. Znajdziecie w niej między innymi informację [s.197] o moim pradziadzie Bolesławie Żmijewskim dicti Kuc (s. Mikołaja) i jego żonie Kazimierze Aleksandrze z Chodkowskich (c. Wincentego Hieronima).