Herb(y) Żmijewskich

"Herby nic innego nie są tylko: znaki godności y zacności, prawdziwe Rycerskie znamiona, świadectwa Cnoty y zasług rodowitych: oraz Dzieł przeważnych nagrody … znak zacności [przodków] z całym Domem, a na zachęcenie potomnych do podobnych czynów y spraw wiekopomnych"
[X. Dymitr Franciszek Kola]

 

Żmijewskim przypisuje się kilka przynależności herbowych. Zaczynając od Boleścica [błędnie zwanego Jastrzębcem], poprzez Ślepowrona [=Korwina] czy Szreniawę, a na Wężyku kończąc! Część z tych przypisanych herbów to zapewne zwykła pomyłka, która utrwaliła się w okresie masowych legitymacji szlacheckich w czasie zaborów.