Parafia żmijewska

Figura Św. Jana Chrzciciela przed kościołem w Żmijewie, 2015r.
Figura Św. Jana Chrzciciela przed kościołem w Żmijewie, 2015r.
Bp płocki Ludwik Bartłomiej h. Junosza Załuski
Bp płocki Ludwik Bartłomiej h. Junosza Załuski

Obecnie parafia w Żmijewie jest pw. Matki Bożej Szkaplerznej i wchodzi w skład dekanatu mławskiego w diecezji płockiej. Jej patronką jest Najświętsza Maryja Panna Szkaplerzna. Natomiast kościóła parafialny jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

We wczesnym średniowieczu Żmijewo mogło wchodzić w skład parafii stopskiej [stupskiej], z której zostało następnie wyłączone. Pierwsza wzmianka pisana o żmijewskiej świątyni pochodzi z 1429 roku, a jej poświęcenie św. Janowi Chrzcicielowi odnajdujemy już w 1598 roku. Najprawdopodobniej już w XIV w. [a może wcześniej?] ufundowany został pierwszy kościół przez ówczesnego Dziedzica(ów) Żmijewa.  Jak podaje dr Kazimierz Pacuski "... Jego fundatorem mógł być już ojciec Bienia, nieznany z imienia, prawdopodobny posiadacz całej włości Żmijewo w drugiej tercji XIV wieku; możliwa też jest fundacja Bienia wraz z bratankami pod koniec XIV wieku ...". Była to  drewniana świątynia, którą na przestrzeni wieków miały zastąpić kolejne. Między innymi, jedną z nich, 7 czerwca 1713 roku konsekrował ówczesny biskup płocki Ludwik Bartłomiej h. Junosza Załuski.

 *SIGILLUM *ECCLESIAE* ZMIJEVENSIS*
*SIGILLUM *ECCLESIAE* ZMIJEVENSIS*

W 1742 roku na Zamku w Ciechanowie fundację na rzecz kościoła uczynił szlachetny Jan Żmijewski - zapisując sumę 100 tynfów. "Summa centum tynphorum a nobili Joanne Żmijewski in arce Ciechanoviensis feria 4-ta post festa Paschae AD. 1742".

W 1775 roku dziesięcinę snopową na potrzeby parafii składają:

 • Villa Żmijewo Kościelne- szlachetni Szymon Żmijewski [30 snopów] oraz Tomasz i Stefan Żmijewscy [1 kopa, 30 snopów]
 • Villa Bielsk- szlachetni Kacper Żmijewski [8 snopów] oraz Paweł i Ludwik Zmijewscy [20 snopów]
 • Villa Szawły- szlachetny Paweł Żmijewski Sąpol [1 kopa, 30 snopów]
 • Villa Pąki- szlachetni Paweł i Ludwik Żmijewscy [45 snopów], Jan Żmijewski [10 snopów] oraz Adam i Andrzej [1 kopa]
 • Villa Gaje- szlachetni Michał Żmijewski Chmiel [30 snopów], Łukasz Żmijewski [15 snopów] oraz Adam Żmijewski [30 snopów]
 • Villa Chmiele- szlachetny Paweł Żmijewski Sąpol [30 snopów]
 • Villa Kuce- szlachetni Żmijewski Brozik [snopów 30], Piotr Żmijewski Wróbel [snopów 30], Franciszek Żmijewski [snopów 50], Jakub Żmijewski [snopów 15], Marcin Żmijewski [snopów 30] oraz kolejny Franciszek Żmijewski [1 kopa]
 • Vill Mikły- szlachetna Panna Zofia Żmijewska [1 kopa]
 • Villa Sączki- szlachetny Bartłomiej Żmijewski [snopów 10]
 • Villa Korzybie- szlachetny Jan Żmijewski [snopów 30], ex sorte Mikołaj Żmijewski [snopów 30] oraz Paweł Żmijewski [snopów 30]
 • Villa Laszczki deserta- szlachetny Kazimierz Żmijewski Moraniec [1 kopa].

W 1817 roku wśród kollatorów kościoła żmijewskiego wymienia się Urodzonych - Pawła Żmijewskiego dziedzica z Szawłów oraz Józefa Żmijewskiego dziedzica z Ponków.

Fundusze na rzecz kościoła żmijewskiego uczynione przez Maryjannę Żmijewską, żonę Pawła - dziedzica ze Żmijewa Szawły [Kurier Warszawski nr 140 z 28 maja 1847 roku]
Fundusze na rzecz kościoła żmijewskiego uczynione przez Maryjannę Żmijewską, żonę Pawła - dziedzica ze Żmijewa Szawły [Kurier Warszawski nr 140 z 28 maja 1847 roku]

Parafia w drugiej połowie XVIIIw. obejmowała już 22 wsie. Drewniana świątynia spłonęła w 1863 r. Obecny, murowany, neogotycki kościół powstał w latach 1873-74. Konsekrował go 26 kwietnia 1885 r. bp Henryk Piotr h. Dołęga Kossowski.

Kościół parafialny w Żmijewie Kościelnym [Fotografia dzięki uprzejmości p. Grzegorza z Białegostoku]
Kościół parafialny w Żmijewie Kościelnym [Fotografia dzięki uprzejmości p. Grzegorza z Białegostoku]